Ugdymas karjerai

Kokią mokyklą rinksimės 11-oje klasėje?

Gegužės 15 d., penktadienį, mokykloje įvyko 10 klasės mokinių susitikimas su Liudvinavo K. Borutos gimnazijos direktore N. Latvaitiene, direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkevičiene ir mokytoju V. Razmu. R. Marcinkevičienė supažindino dešimtokus su Vidurinio ugdymo programos Aprašu, dalykų pasirinkimus III-IV gimnazijos klasėse. Direktorė N. Latvaitienė papasakojo apie gimnaziją, jos tradicijas ir renginius, pristatė neformaliojo ugdymo programas ir, žinoma, pakvietė dešimtokus tęsti mokslą K. Borutos gimnazijoje.

ugdymas2015

Džiugu, kad dešimtokai aktyviai domėjosi ir buvo susitarta tolimesnio bendrų susitikimų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Kulbokienė

2014 m. grudožio 11 d. devintos ir dešimtos klasės mokiniai vyko į profesinio orientavimo ekskursiją. Pirmiausia dalyvavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos atvirų durų dienoje, kur turėjo galimybę susipažinti su šios kolegijos teikiamomis paslaugomis, aplankyti auditorijas, pabandyti dirbti su įrengimais, susipažinti su kolegijos studentais bei dėstytojais. Tą dieną kolegijoje vyko ir kalėdinių puokščių konkursas. Mokiniai aplankė puokščių parodą ir pasisėmė kūrybinių minčių. Po to vykome į Kauno šokolado manufaktūrą “Saldita”. Čia mokiniai susipažino su šokolado gamintojo profesija ir patys gamino saldainius.

10 klasės vadovė Aušra Grigorienė

ugdymaskarjerai10kl
***** **** *****

karjera

2014 metų kovo 4 dieną Želsvos pagrindinėje mokykloje vyko įvairios Karjeros dienos veiklos. Pradinių klasių mokinukams apie savo profesiją mielai papasakojo į susitikimą pakviesti tėveliai. 5 ir 8 klasių mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su konditerio profesija ir dalyvauti pačiame torto gaminimo ir puošimo procese kartu su konditere V.Žebrauskiene. Skanaus;) Na, o 10-okai kartu su klasės vadove svečiavosi Liudvinavo Kazio Borutos vidurinėje mokykloje bei Marijampolės UAB “Vernitas”. Rengdamiesi projektui “Atrask, sužinok, pasidalink” 6, 7 ir 9 klasių mokiniai gilinosi į pasirinktos profesijos pasaulį, kūrybiškai pristatė savo darbus, diskutavo profesijos pasirinkimo bei aktualumo klausimais. Projekto pristatymą smagiai užbaigėme žaidimu “Atspėk, kas AŠ?”, kuriame aktyviai dalyvavo visi esantys ir galiausiai profesija buvo išsiaiškinta, nugalėtojas apdovanotas.

Pasibaigus Karjeros dienos veikloms, mokiniai kartu su tėveliais bei mokytojais šurmuliavo Užgavėnių mugėje ‘Jormarkas Želsvoje”.

karjeros_diena

karejrosdiena2

Pažink save, rinkis išmintingai, planuok atsakingai
– tai TAVO gyvenimas.

Mieli mokiniai, mokytojai ir tėveliai,
mūsų mokykla įsijungia į projektą

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme”.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Per pastaruosius 100 m., vykstant pokyčiams visuomenėje, kultūroje, ekonomikoje ir technologijose, karjeros samprata nuolat keitėsi:
dabartiniu metu atsakomybė už karjerą ir jos valdymą iš esmės atitenka pačiam individui, todėl reikalinga nauja pagalbos strategija karjeros siekiantiems mokiniams;
vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata mokykloje turėtų būti ugdomas savarankiškas, mąstantis ir nuolat aktyviai savo karjerą konstruojantis individas;
karjeros valdymo kompetencijos – tai orientyrai, kurie apibrėžia, kokių žinių, gebėjimų ir nuostatų reikia, siekiant parengti mokinius sudėtingam karjeros valdymo procesui.
Karjeros paslaugos apima ugdymo karjerai, profesinio informavimo (karjeros informavimo) ir profesinio konsultavimo (karjeros konsultavimo) paslaugas.
Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
Karjeros konsultavimas – tai karjeros specialisto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Kviečiami ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei mokinių tėveliai. Norėdami susitarti dėl užsiėmimo ar užduoti rūpimą klausimą, galite kreiptis tiesiogiai į psichologę – karjeros konsultantę Gitaną Tamulynienę, taip jums rūpimą informaciją maloniai suteiks mūsų pavaduotoja Asta Kulbokienė.

—NAUDINGOS NUORODOS—

Pagrindiniai dokumentai:
• Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas 2012
• Ugdymo karjerai programa

Mieli tėveliai,
rekomenduojame Jums leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), “Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą”.

http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf

mukis

Jau veikia nauja ugdymo karjerai informacinė svetainė!

Joje galima rasti įdomių žaidimų, testų, filmukų apie įvairias profesijas.

Svetainės adresas: http://www.mukis.lt/