Tradicijos

Popamokinių renginių planas 2018-2019 m.m. (plačiau;)

Gerumo spindulys
tradicijos

Nuo 2007 m. mokykloje įsteigta nominacija (statulėlė) „Gerumo spindulys“. Ji teikiama mokyklos rėmėjams ir socialiniams partneriams už pagalbą ir bendradarbiavimą, mokinių tėvams už vaikus, labai gerai besimokančius ir puikiais pasiekimais garsinančius mokyklą. „Gerumo spinduliai“ įteikti:

Mokinių tėvams:
Oksanai Karpavičienei (2017 m.);
Astai ir Jonui Setkevičiams (2016 m.)
Laimai ir Kęstučiui Antanaičiams (2015 m.)
Jolantai ir Juozui Sabaliauskams (2014 m.)
Dianai ir Teisučiui Lastauskams (2013 m.)
Ingai Storpirštienei (2012 m.)
​Lilijai ir Rimantui Pacevičiams (2011 m.)
Inesai ir Žydrūnui Lukašinskams (2010 m.)
Inesai ir Žydrūnui Lukašinskams (2010 m.)
Saulenai ir Kaziui Botyriams (2009 m.)
Irmai ir Zenonui Komičiams (2008 m.)
Aušrai ir Raimundui Armaliams (2008 m.)
Danutei ir Rimantui Malžinskams (2007 m.)
Astai ir Almantui Pranskevičiams (2007 m.)
Loretai ir Alfredui Ambrazams (2007 m.)

Nuo 2010 m. įsteigta „Gerumo spindulėlio“ nominacija (statulėlė) geriausiai besimokantiems ir aktyviausiems mokyklos mokiniams. Ji įteikta:

Tomui Čerkui (2017 m.);                                                                                                                        Auksei Setkevičiūtei (2016 m.)
Ievai Gudaitytei (2016 m.)
Akvilei Antanaitytei (2015 m.)
Gyčiui Sabaliauskui (2014 m.)
Mantui Liudvinaičiui (2013 m.)
Ramintai Grigaitytei (2011 m.)
Ievai Taraskevičiūtei (2010 m.)
Lukui Lukašinskui (2010 m.)

Mokyklos rėmėjams ir socialiniams partneriams:
Astai Volungevičienei (2016 m.)
UAB „Alvarsas“ direktoriui Vytautui Adaškevičiui (2008 m.)
„Želsvelės“ ŽŪB pirmininkui Romualdui Andzeliui (2007 m.)
Mokyklos tarybos pirmininkui Rolandui Andzeliui (2007 m.)