Projektai

Projektinė veikla mokykloje 2020-2021 m.m. (plačiau);

ESF investicijų projektas “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” 2014-2020 m.

Projekto tikslas- gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Mokykla bus aprūpinta naujomis mokymo priemonėmis 1–8 klasėms.

Plačiau apie projektą:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

http://www.vedlys.smm.lt/

Projekto priemonių panaudojimas pamokose 1-4 klasėse:

https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2717879115104804

https://www.facebook.com/pg/zelsvosmokykla/photos/?tab=album&album_id=2766889283537120

Mokykla dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime “Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/mokyklose 2015-2016 m.m.”
Visą informaciją galite rasti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje “Nacionaliniai tyrimai” adresu: http://www.nec.lt/342/ ir http://www.nec.lt/177/
Pridedame:
1. Standartizuotų testų vykdymo tvarka mokyklose 2016 m. (plačiau);
2. Standartizuotų testų vykdomo grafikas mokykloje 2016 m. (plačiau);
3. Standartizuotų testų vykdomo ataskaita 2016 m. (plačiau);
NEC projektas “Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo
lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas”. Veiksmo tyrimas “Standartizuotų testų taikymas
mokyklose 2015 m.”

Standartizuotų testų vykdymo grafikas (plačiau);
Standartizuotų testų rezultatai:
4 klasės mokyklos profilis (plačiau);
8 klasės mokyklos profilis (plačiau);

Projektas „Mokyklos salės grindų atnaujinimas“ 2014-2015 m. (plačiau);NEC projektas “Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas”. Veiksmo tyrimas “Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.”
Plačiau:
http://www.nec.lt/342/
Standartizuotų testų vykdymo grafikas (plačiau);
Testavimo medžiaga(plačiau);
Standartizuotų testų rezultatai:
4 klasės mokyklos profilis (plačiau);
8 klasės mokyklos profilis (plačiau);
Standartizuotų testų vykdymo ataskaita (plačiau);

2014 m. mokykloje pradėtas vykdyti projektas “Mokyklos salės grindų atnaujinimas”.
Mokyklos puošybos projektas „Iš spindesio ateina šventė“ gruodžio 2 – 19 dienomis. (plačiau); Parsiųsti skaidres.
Projektas „Mokyklų tobulinimo programa“ (MTP) (plačiau);
Projektas „Besimokančių mokyklų tinklai 1“ (BMT 1) (plačiau);
Projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ (plačiau);
Programa „Įveikiame kartu“ (plačiau);
Programos „Veiklus jaunimas“ projektas „Radijo banga“ (plačiau);
Projektas „Mokyklos sėkmė – veiksminga mokinių savivalda“
Projektas„Kartu – lengviau išmokt daugiau“ (plačiau);
Olweus programa (plačiau);
Projektas „Želsvos mokyklos ir bendruomenės aktyvaus poilsio ir sporto aikštyno įrengimas“ (plačiau);