Programa “Įveikiame kartu”

Programos „Įveikiame kartu” tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta 7 – 9 metų vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo įgūdžių lavinimui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse.

Programoje dalyvauja Želsvos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Palmira Matulevičienė ir 1 klasės mokiniai.

Plačiau apie programą skaitykite http://www.vaikolabui.lt/