Naujienos

Kovo mėnesio planas (plačiau)

Mus sekite mokyklos Facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/zelsvosmokykla

boruziukai

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m kovo 16d.) (plačiau);
 • Aplinkraštis „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“ (plačiau);
 • Informacinis leidinys „Nuotolinis mokymasis“ 2012 m. (plačiau);
 • Skaidrės apie nuotolinio mokymo organizavimą (plačiau);
 • Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ir taisyklės skelbiami mokyklos e-dienyne „Mano dienynas“
 • Aktualiausia informacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

INFORMACIJA APIE SITUACIJĄ DĖL KORONOVIRUSO

 • Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
 • Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso (plačiau);
 • Aplinkraštis „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“ 2020-03-16 (plačiau);
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 2020 m. kovo 13 d. V-366 (plačiau);
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimas. 2020 m. kovo 18 d. V-390 (plačiau);

Kontaktinė informacija mokykloje:

Direktorė Lina Kvederevičienė , tel.: +370 612 02039

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Kulbokienė, tel.: + 370 657 51824

Ūkvedys Petras Kvaraciejus, tel.: +370 650 31288

 

Skaitmeninių technologijų administratoriai:

Linas Vosylius, tel.: +370 611 17979

Kristina Dumčienė, tel.: + 370 67503462

Rekomendacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Prašome švietimo įstaigų leisti darbuotojams bei mokiniams,  jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas tokiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti įstaigos vadovas.

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu

Taip pat pridedame Sveikatos apsaugos ministerijos raštą (plačiau);

pugkvietimas

kvietimas mokytis

Pranešimas korepetotoriams (plačiau);