Naujienos

VIEŠAS PRANEŠIMAS

Pranešame, kad vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 27d. sprendimu Nr. 1-118 „Dėl Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“:

1. Pertvarkoma nuo 2020 m. rugpjūčio 31d. Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos struktūra, nutraukiant pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies vykdymą.2. Pakeičiamas Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos pavadinimas ir nuo 2020 m. rugsėjo 1d. vadinti Marijampolės sav. Želsvos progimnazija.

Teisinė forma-savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinė- V. Marazo g. 6, Želsvos k., Marijampolės sav.

Įstaigos kodas- 190379088

Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre

Įvykdyti Civilinio kodekso 2.43 str. reikalavimai.

Direktorė Asta Kulbokienė

Kovo mėnesio planas (plačiau)

Mus sekite mokyklos Facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/zelsvosmokykla

boruziukai

INFORMACIJA APIE NUOTOLINĮ MOKYMĄ

 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m kovo 16d.) (plačiau);
 • Aplinkraštis „Dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo“ (plačiau);
 • Informacinis leidinys „Nuotolinis mokymasis“ 2012 m. (plačiau);
 • Skaidrės apie nuotolinio mokymo organizavimą (plačiau);
 • Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas ir taisyklės skelbiami mokyklos e-dienyne „Mano dienynas“
 • Aktualiausia informacija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis

INFORMACIJA APIE SITUACIJĄ DĖL KORONOVIRUSO

 • Visa aktualiausia informacija – naujausi švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, susiję su koronaviruso sukeltomis aplinkybėmis, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, bendros sveikatos specialistų rekomendacijos, naudingos nuorodos – skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto puslapio specialiame skyrelyje https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.
 • Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso (plačiau);
 • Aplinkraštis „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių“ 2020-03-16 (plačiau);
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 2020 m. kovo 13 d. V-366 (plačiau);
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimas. 2020 m. kovo 18 d. V-390 (plačiau);

Kontaktinė informacija mokykloje:

Direktorė Asta Kulbokienė, tel.: + 370 657 51824

Ūkvedys Petras Kvaraciejus, tel.: +370 650 31288

Skaitmeninių technologijų administratoriai:

Linas Vosylius, tel.: +370 611 17979

Kristina Dumčienė, tel.: + 370 67503462

Rekomendacijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą. Prašome švietimo įstaigų leisti darbuotojams bei mokiniams,  jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas tokiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti įstaigos vadovas.

Daugiau informacijos:

http://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/efektyviausios-priemones-koronaviruso-prevencijai-konsultavimas-ir-grizusiu

Taip pat pridedame Sveikatos apsaugos ministerijos raštą (plačiau);