Mokinių pasiekimai​

Mokinių pasiekimai  2017-2018 m.m.

Auksė Karpavičiūtė, 3 kl. ir Rapolas Matulevičius, 4 kl., Marijampolės savivaldybės mokinių viktorina „Stebuklingas gyvūnijos pasaulis“- padėkos  (mokytojos P.Matulevičienė, K.Dumčienė)

Domas Kasparavičius ir Normantas Dumčius, 2 kl. mokiniai, Marijampolės regiono mokslinė-praktinė konferencija “Mažoji laboratorija” – padėkos mokytojos (mokytoja K.Dumčienė)

Domas Kasparavičius ir Normantas Dumčius, 2 kl. mokiniai,  – 14-asis tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas “Bebras”padėkos mokytojos (mokytoja K.Dumčienė)

E.Liutkevičiūtė, K.Kvederevičiūtė, E.Šteinytė, A.Kazlauskas, D.Karpavičius, D.Adomaitis, T.Čerkus, S.Žaliaduonytė, R.Miežlaiškytė, G.Žilinskaitė, A.Antanaitytė, G.Žilinskaitė, 5 kl. mokiniai, 14-asis tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas “Bebras”- padėkos (mokytoja L.Pautienienė)

Padėkos mokyklai už Tolerancijos dieną “Rankos”, Sausio 13-osios paminėjimą “Atmintis gyva, nes liudija”, Solidarumo bėgimą – 2017m.

M.Dumčius, P.Černauskas, V.Balaikaitė, A.Ambrazaitė, 8 kl. mokiniai, Nacionalinis piešinių konkursas “Mes užaugome laisvi”- padėkos( mokytoja G.Janauskienė)

G.Blažaitytė, G.Žilinskaitė, S.Žaliaduonytė, A.Adomaitytė, V.Palubinskaitė, U.Milišauskaitė, E.Liutkevičiūtė, K.Kvederevičiūtė, G.Žilinskaitė, R.Miežlaiškytė, I.Gudaitytė, 5-7 kl. mokinės,  atvirukų konkursas “Žiemos fantazija 2017”- 12 diplomų (mokytoja L.Pautienienė)

Meinardas ir Normantas Dumčiai, 4 ir 2 kl. mokiniai, fotonuotraukų paroda-konkursas “Augu sportuodamas” – padėkos (mokytojos L.Pranckevičienė, K.Dumčienė)

Mokinių pasiekimai 2017 m.

Mokinių pasiekimai nuo 2017 rugsėjo mėn.
Vasarė Balaikaitė, 8 kl. mokinė, respublikinio prevencinio projekto „Alkoholis. Mada, žala ar
būtinybė?“ logotipo konkurso nugalėtoja. Mokytoja G.Janauskienė

Ugnė Petrauskaitė ir Kamilė Kvederevičiūtė, 5 kl. mokinės, tarptautinės KINGS olimpiados (anglų
k.) dalyvės. Mokytoja Kristina Dumčienė.

Normantas Dumčius, 2 kl., Auksė Karpavičiūtė, 3 kl., Rapolas Matulevičius, 4 kl. mokiniai,
Marijampolės savivaldybės mokyklų 2-4 kl. mokinių viktorina “Stebuklingas Lietuvos gyvūnijos
pasaulis”, III vieta. Mokytoja Kristina Dumčienė.

Ieva Gudaitytė, 5 kl. mokinė, 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas- II vieta. Mokytoja D.Taraskevičienė
Adelija Ambrazaitė, 7 kl. mokinė, 66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas- IV vieta. Mokytoja D.Taraskevičienė
Justinas Laukys, Aivaras Antanaitis, 8 kl.mokiniai – Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas – IV, V vietos. Mokytoja G.Janauskienė
Ugnė Milišauskaitė, 6 kl. mokinė, Marijampolės savivaldybės epistolinio rašino konkursas- II vieta . Mokytoja D. Daukšienė
2016 METAI
Mokinių pasiekimai 2016 m. rugsėjis-gruodis
Gabija Bubnytė, 3 kl., Ugnė Petrauskaitė, 4 kl., Gabija Burinskaitė, 1 kl., Marijampolės sav. pradinių klasių mokinių piešinių konkursas „Kelionė rudens takais“- 3 padėkos. Mokytojos L.Pranckevičienė, Ž.Baltuškonienė, K.Dumčienė.
Mokinių taryba dalyvavo projekte „Mokinių savivaldos stiprinimas“ – padėka. Mokytoja
A.Kulbokienė
Mokyklos 6,7 kl. mokinių komanda dalyvavo tarpmokykliniame renginyje „Sveika gyvensena – sveikas aš“ „Ryto“pagrindinėje mokykloje – padėka. Mokytoja K.Vėlyvienė
Respublikinis edukacinis konkursas “Olympis 2016” – „Rudens sesija“ – padėkos dalyviams.
PUG, 1-8 kl. mokiniai dalyvavo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ organizuotame Lietuvos 3-ajame
Solidarumo bėgime – padėkos dalyviams.

Edukacinių konkursų „Olympis 2016 – Pavasario sesija” rezultatai (plačiau);
Tomui Čerkui, 3 klasės mokiniui, Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių konkurse “Raštingiausias pradinukas” 1 vietos diplomas. Mokytoja Živilė Baltuškonienė.
Ieva Gudaitytė 4 klasės mokinė, Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių konkurse “Raštingiausias pradinukas” 1 vietos diplomas. Mokytoja Rimutė Avižienienė.
Kamilei Kvederevičiūtei ir Deimantui Karpavičiui, 3 klasės mokiniams, Skriaudžių pagrindinės mokyklos padėkos už dalyvavimą respublikinėje konferencijoje “Projekto metodas pamokoje”. Mokytojos Živilė Baltuškonienė ir Kristina Dumčienė.
Gabijai Bubnytei, 2 klasės mokinei, ir Skaistei Vasiliauskaitei, 1 klasė mokinei, Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos padėkos už dalyvavimą Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių konkurse “Raštingiausias pradinukas”. Mokytojos Palmira Matulevičienė ir Laimutė Pranckevičienė.
3 klasės mokiniams Marijampolės “Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcinio centro padėka tapus Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokinių meninės kūrybos konkurso “Knygos viršelis – KITAIP” laureatais. Mokytoja Živilė Baltuškonienė.Viliui Pacevičiui, 8 klasės mokiniui, Marijampolės dailės mokyklos piešinių konkurso “Pieškime kalbą” II-ojo laipsnio diplomas. Mokytoja Gintauta Janauskienė.
Tomai Baranauskaitei, 7 klasės mokinei, Marijampolės dailės mokyklos piešinių konkurso “Pieškime kalbą” diplomas už kompozicinį sprendimą. Mokytoja Gintauta Janauskienė.
Sigutei Stravinskaitei, 10 klasės mokinei, Marijampolės dailės mokyklos piešinių konkurso “Pieškime kalbą” diplomas už originalius meninius ieškojimus. Mokytoja Gintauta Janauskienė.
Deimantui Karpavičiui, Kamilei Kvederevičiūtei, 3 klasės mokiniams, Gabijai Miežlaiškytei, Ievai Gudaitytei, Martynai Luckutei, 4 klasės mokiniams, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos padėka, už dalyvavimą Marijampolės savivaldybės viktorinoje “Šypsausi gimtajam kraštui”. Mokytojos Živilė Baltuškonienė ir Rimutė Avižienienė.
Ieva Gudaitytė 4 klasės mokinė, Marijampolės savivaldybės 3-4 klasių mokinių “Mažųjų matematikų” olimpiada, 1 vietos diplomas. Mokytoja Rimutė Avižienienė.
Adelija Ambrazaitė, 6 klasės mokinė, Marijampolės savivaldybės matematikų olimpiadoje 4 vieta. Mokytoja Daiva Taraskevičienė.
Auksė Setkevičiūtė, 10 klasės mokinė, Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas, 2 vietos laimėtoja. Mokytoja Gintauta Janauskienė.
Aistė Armalytė, 8 klasės mokinė, Lietuvos mokinių dailės olimpiados Marijampolės savivaldybės etapas, 3 vietos laimėtoja. Mokytoja Gintauta Janauskienė.
Tomui Čerkui, 3 klasės mokiniui, Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio padėka, už dalyvavimą Marijampolės savivaldybės 3-4 klasių mokinių “Mažųjų matematikų” olimpiadoje. Mokytoja Živilė Baltuškonienė.