Informacija apie mokyklos veiklą

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis (plačiau);                    Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis (plačiau);                  Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis (plačiau);

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis (plačiau);
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis (plačiau);
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis (plačiau);                       Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis (plačiau);

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. I ketvirtis (plačiau);
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. II ketvirtis (plačiau);
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. III ketvirtis (plačiau);
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. IV ketvirtis (plačiau);

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas (plačiau);
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (plačiau);
Mokinių pavėžėjimo grafikas (plačiau);
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (plačiau);
Nemokamo maitinimo perspektyvinis valgiaraštis (plačiau);
Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės (plačiau);