Informacija apie mokyklos veiklą

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis (plačiau);                        Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis (plačiau);                              Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtis (plačiau);                          Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. IV ketvirtis (plačiau);

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis (plačiau);                        Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis (plačiau);                        Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis (plačiau);                     Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. IV ketvirtis (plačiau);

Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas (plačiau);
Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (plačiau);
Mokinių pavėžėjimo grafikas skelbiamas elektroniniame dienyne.
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (plačiau);
Nemokamo maitinimo perspektyvinis valgiaraštis (plačiau);
Mokinių saugaus elgesio mokykliniame autobuse taisyklės (plačiau);