Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų pirmą ketvirtį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų pirmą pusmetį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metų tris ketvirčius:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metų pirmą ketvirtį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metų pirmą pusmetį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2017 metų tris ketvirčius:

2017 metų, finansinių ataskaitų rinkinys:

PRIDEDAMA

1 priedas. Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

4 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (plačiau);

5 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (plačiau);

6 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

7 priedas. Finansavimo sumų likučiai (plačiau);

8 priedas. 2017 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);

9 priedas. 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);

2016 metų, I ketvirčio balansas:

2016 metų, II ketvirčio balansas:

2016 metų, III ketvirčio balansas:

 

2016 metų, finansinių ataskaitų rinkinys:

PRIDEDAMA

1 priedas. Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

4 priedas. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (plačiau);

5 priedas. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (plačiau);

6 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

7 priedas. Finansavimo sumų likučiai (plačiau);

8 priedas. 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);

9 priedas. 2015 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);