Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų tris ketvirčius:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų pirmą ketvirtį:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 12 31 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Maistas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Mokinio reikmenys) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Projektas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita E (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita C (plačiau);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020 09 30 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Nemokamas maitinimas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Projektas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Mokinio reikmenys) (plačiau);

2019 metų, finansinių ataskaitų rinkinys:

PRIDEDAMA

1 priedas. Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

4 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (plačiau);

5 priedas. 2017 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);

6 priedas. 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus (plačiau);

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų tris ketvirčius:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų pirmą pusmetį:

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų pirmą ketvirtį:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 03 31 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Maistas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 06 30 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Maistas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 09 30 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Maistas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Projektas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Mokinio reikmenys) (plačiau);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019 12 31 dienai:

 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita B (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita K (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Maistas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Mokinio reikmenys) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita D(Projektas) (plačiau);
 • Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita S (plačiau);