Civilinė sauga

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinės mokyklos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2018-2020 metams (plačiau);