Biblioteka

Bibliotekos veiklą sekite progimnazijos Facebook paskyroje https://www.facebook.com/zelsvosmokykla

biblioteka_logo1

Bibliotekoje galima:

Spaudinių išdavimas į namus (abonementas)
Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaityklose)
Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai
Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka
Atsakymai į įvairias užklausas
Paieška duomenų bazėse
Konsultacijos, kaip naudotis katalogais ir kartotekomis
Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus
Naudojimasis internetu
Naudojimasis spausdintuvu
Naudojimasis kompiuteriais

Bibliotekininkė

Živilė Kvederevičienė

El. paštas: zivkve@gmail.com