Administracija

Direktorė
Lina Kvederevičienė
Kontaktinis telefonas: (8 343) 22 039, mob. tel.Nr. 8 612 020 39
El.paštas: zelsvos.mokykla1@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Kulbokienė
Kontaktinis telefonas:(8 343) 22 039, mob. tel. Nr. 8 657 51 824
El. paštas: pavaduotoja.zelsva@gmail.com

Ūkvedys
Petras Kvaraciejus
Kontaktinis telefonas: (8 343) 22 039, mob. tel. Nr. 8 650 31 288

Vyresn. Buhalterė
Vilija Varnagirienė
Kontaktinis telefonas: (8 343) 22 039
El. paštas: vilija.varnagirienė@gmail.com