APIE MOKYKLĄ

Zkl (1)

„Ten, kur Žaltytis ir Buktos giria, šviečia iš tolo Želsvos progimnazija“. Želsvos, Paželsvių, Triobiškių kaimai nuo kitų apylinkės kaimų atskirti Šešupės upės ir Buktos girios. Nuo 1918 metų Želsvos kaime įsteigta mokykla. 1953 metais mokykla tapo septynmete, nuo 1986 metų – devynmete mokykla, 1999-09-01 mokykloje atidaroma dešimtoji klasė.
Mažutė pradžios mokykla išaugo į gražią Želsvos pagrindinę mokyklą. Čia rūpinamasi kiekvienu mokiniu. 2002 metais mokykla tampa Mokyklų Tobulinimo Programos, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui paminėti, dalyve. 2004 metais mokykla renovuojama – tampa šiuolaikine modernia kaimo mokykla. Modernioje, jaukioje ir aprūpintoje šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aplinkoje mokiniai aktyviai mokosi, mokytojai nuolat tobulėja, mokykla tampa besimokančia organizacija. Mokyklą nuolat remia Vokietijos organizacija „Pagalba Lietuvos vaikams“, kuriai vadovauja Eva Klingenberg.

VIZIJA

Želsvos progimnazija – solidari, veikli, nuolat besimokanti mokykla.

MISIJA

Želsvos progimnazija įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio bei neformaliojo vaikų švietimo programas grupinio ir pavienio mokymosi forma. Tenkindama mokinių poreikius konkretizuoja ir individualizuoja ugdymo turinį. Formuoja mokinių dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultūrinę ir socialinę brandą. Teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones.

MOKYKLOS DAINA

Tu sutinki ir palydi
Mane į kelią,
O aš mokykloij palieku
Širdies dalelę.

Toks nedrąsus žengiu taku
Į šviesią viltį,
Tu kantriai auginai sparnus
Aukštyn pakilti.

Augint svajonę širdyje
Kasdien linkėjai,
Kai suklydau ir parkritau
Manim tikėjai.

Ar buvo lengva ar sunku
Mane lydėjai,
Troškimą gėrio ir žinių
Man dovanų įdėjai.

Priedainis. Čia Želsvelė srauni
Čia vaikystės takai.
Mylima mokykla,
Mes tavieji vaikai.

Mokyklos dainos žodžiai: mokytojos Z. Burčikauskienės
Muzika: mokytojo B. Kaubrio